Zahartowane blanki czekające na wykończenie. Heat treated blanks ready for finishing.