Ostrze / Blade: 95 mm
Rękojeść / Handle: 11o mm
Całość / Overall: 205 mm

Materiały / Materials:
Stal / Steel: 2,5 mm N690
Rękojeść / Handle: paper stone grey
Pochwa / Sheath: kydex.