Zahartowane blanki czekające na wykończenie.

Heat treated blanks ready for finishing.