Wymiary / Dimentions:
Ostrze / Blade: 85 mm
Rękojeść / Handle: 105 mm
Całość / Overall: 190 mm

Materiały / Materials:
Stal / Steel: 3 mm NC6
Rękojeść / Handle: G-10
Pochwa / Sheath: Kydex